MENY

Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention från januari 2017 och är framtagen av RCC Samverkan i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till provtagande barnmorskor och övrig personal i vårdkedjan för gynekologisk cellprovskontroll som exempelvis dysplasibarnmorska/-sjuksköterska, gynekolog, undersköterska, kanslipersonal och labbpersonal.

Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll

Syftet med utbildningen är att ge en översiktsbild av de delar i screeningprogrammet för livmoderhalscancer som rör prevention, åldersintervaller, provtagning, analysmetoder och bemötande.

Webbutbildningen innehåller sex delar:

  1. Introduktion
  2. Förebygga
  3. Livsfaser
  4. Provtagning
  5. Bemötande
  6. Testa dig själv

Efter avklarad utbildning finns möjlighet att ladda ner och skriva ut ett diplom.

Introduktionsfilm

Synpunkter eller förbättringsförslag?

porträtt

Björn Strander

medicinsk rådgivare, gynekolog, ,

RCC Väst

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska

RCC Väst


Faktaägare: Björn Strander
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 19 september 2019