MENY

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial om det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention som beslutats 2017.

Innehållet riktar sig till vårdpersonal och kan användas för information och utbildning i regionerna.

  • Presentationsmaterial (powerpoint)
    Materialet är främst tänkt att användas för undervisning i grupp, men fungerar även som en enkel sammafattning av de olika kapitlen i vårdprogrammet och kan användas för enskilda studier.
  • Korta informationsfilmer 
    Sju korta filmer om nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. De är mellan en och tre minuter långa och ger en snabb, allmän och lättfattlig orientering om det grundläggande i vårdprogrammet.

Synpunkter eller förbättringsförslag?

porträtt

Björn Strander

medicinsk rådgivare, gynekolog, ,

RCC Väst

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska

RCC Väst


Faktaägare: Björn Strander
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 25 november 2019