Till regionspecifikt innehåll

Tidigare kallelser och svarsbrev

Här finns mallar för nationella kallelser och svar enligt det tidigare nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer, från 2017. Nedanstående mallar uppdateras inte längre.

Mallar kallelser och svarsbrev

Mallarna tillhandahålls i färg och i svartvita filer. I den komprimerade mappen som laddas ner finns pdf-filer samt två redigerbara filtyper (Adobe InDesign). Där finns även tillhörande ikoner, typsnitt och bildfiler. För att öppna INDD-filerna krävs Adobe InDesign version CC 2017 eller senare. Användare med äldre versioner av Adobe InDesign kan istället använda IDML-filerna.

Från och med 2020 tillhandahålls mallar inte längre i Word-format.

GCK = Gynekologisk Cellprovskontroll
KEB = kontrollfil efter behandling

Lathund

Lathund till kallelser och svarsbrev inom Gynekologisk cellprovskontroll (pdf) Version 2020-10-28

Information om mallarna

Mallarna är framtagna för nationell användning så att samtliga regioner ska kunna använda likadana kallelser, oavsett grafisk profil. Mallarnas utformning med ikoner, typsnitt och färger utarbetades av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 2014 i samråd med samtliga regioner. Syftet var att öka deltagandet i screeningen.

Innehållet har tagits fram från ett patient/brukarperspektiv där kvinnor runt om i Sverige har fått ge synpunkter. Även flertalet professioner inom screningorganisationen har varit delaktiga. 

Den juridiska texten i kallelsens sidfot är framtagen i samarbete med jurist och får inte ändras.  

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Kallelser och svarsbrev anpassade för Västra Götalandsregionen


Kallelser för nedladdning 

K1, kallelse GCK/KEB (färg), ver. 2019-06

K2, kallelse Kontrollfil HPV (färg), ver. 2019-09

Svarsbrev för nedladdning

S1, svar normal HPV/cyt (färg)

Brevmallar för screening med HPV-självprovtagning

E2b-P, erbjudande självtest HPV (färg), ver. 2021-01

B-E2b-p, bilaga till E2b-P med länk till mer infomation på flera språk (färg)

B-P, bilaga, Material till självprovtagning för HPV och provtagningsinstruktion (färg), ver. 2022-03