MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Skelettfynd

  • Osteoporos hos män och premenopausala kvinnor kan ge misstanke om myelom.
  • Palpabel resistens i skelettet kan ge misstanke om skelettsarkom.
  • Patologiska frakturer kan ge välgrundad misstanke om skelettsarkom, men även misstanke om myelom.
  • Skelettmetastaser utan känd primärtumör ska hos män ge misstanke om prostatacancer.