Till regionspecifikt innehåll

Att hålla brytpunktssamtal

Brytpunktssamtal hålls när all botande och bromsande behandling avslutas och vården övergår till palliativ vård. Samtalet är viktigt eftersom det ger patienten en möjlighet att besluta hur hon eller han vill ha det under den sista tiden.

Det är läkarens ansvar att göra en medicinsk bedömning av var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig. Om läkaren identifierar palliativa vårdbehov och bedömer att det huvudsakliga målet med vården har ändrats från att vara livsförlängande till att vara lindrande, så är det aktuellt att genomföra brytpunktssamtal med patient och närstående. Vid samtalet ska innehållet i vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål. Brytpunktssamtal kan hållas vid ett eller flera tillfällen.

Filmen är finansierad av Regionalt cancercentrum väst och Svenska palliativregistret. Den är producerad i samverkan med Västra Götalandsregionen, Palliativregistret, Äldresatsningen och Öckerö kommun. Patienten som spelas av en skådespelare, lider av en hjärtsjukdom och har inte lång tid kvar att leva.
 
Läs mer om filmen här.

Att tänka på vid svåra samtal

 • Boka en tid för samtalet och förbered dig ordentligt. 
 • Det är ofta bra att närstående är med vid samtalet, men det måste patienten själv avgöra.
 • Det är också viktigt att ha med en sjuksköterska eller undersköterska, som kan fånga upp senare frågor.
 • Vid inledningen av samtalet fråga patienten vad hon/han tycker är viktigt att ta upp. Berätta tydligt vad du som läkare vill ta upp och gör en gemensam agenda för samtalet. Det skapar en tydlighet för alla inblandade och skapar förutsättningar för att det blir ett bra samtal. 
 • Var lyhörd för vad patienten vill veta och hur mycket information han eller hon orkar ta in.
 • Ge information på ett enkelt och tydligt sätt och invänta patientens frågor och reaktioner. Kontrollera att patienten har förstått informationen.
 • Var inte rädd för tystnaden. Låt patienten ta sin tid att ta in informationen.
 • Var beredd på att patienten kan visa sina känslor på olika sätt och förbered dig på hur du kan bemöta dem. Respektera att patienter hanterar sin situation på ett individuellt sätt. Bekräfta patientens känslor och normalisera dem.
 • Avsluta samtalet genom att informera om hur du planerar för den fortsatta vården. 

Beställ en lathund här. (Välj ämnesordet cancervård eller sök på brypunktssamtal)

För vidare information, läs till exempel boken 
Mastering communication with seriously ill patients

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Utbildningar i att lämna svåra besked

Palliativt utvecklingscentrum erbjuder kurser för vårdpersonal som möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård. RCC Syd sponsrar för närvarande kursen för kontaktsjuksköterskor och står under 2020 för kursavgiften.

Läs mer om utbildningarna här.