Goda exempel från lärandekonferensen

På lärandekonferensen i februari 2016 delade landstingen med sig av framgångsfaktorer och erfarenheter från införandet av standardiserade vårdförlopp. Här nedan kan du ta del av föredragen. Fler filmer publiceras löpande.

Checklista som stöd vid införande av SVF

Tryggt införande av standardiserade vårdförlopp. Region Jönköpings län berättar om checklistan som använts som stöd vid införandet. 

Ta del av checklistan

Mallar för standardiserade remisser

Säkert och lätt. Landstinget i Kalmar län visar mallar som tagits fram för att skapa standardiserade remisser.

En väg in till cancervården

Region Östergötland delar med sig av tidigare lärdomar kring standardisering , hur de arbetar idag med en väg in till cancervården samt hur de tänker kring framtiden.

Så säkrar vi patientens resa i SVF

RCC Stockholm Gotland beskriver hur de genom koordinatorer och cancerrådgivning/stöd  arbetar för att säkra patientens resa genom standardiserade vårdförlopp.

Erfarenheter från södra sjukvårdsregionen

Vad är bra att tänka på vid införandet av standardiserade vårdförlopp? RCC Syd delar med sig av sina erfarenheter.


Patologin som en viktig del i SVF

Lars Lundgren, områdeschef, berättar om hur Sahlgrenska universitetssjukhusets labb för patologi arbetat för att minska svarstider, rekrytera samt förbättra inre miljö och struktur.