Informationsmaterial

Här publicerar vi löpande olika typer av informationsmaterial om satsningen på kortare väntetider och införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Informationsmaterialen och filmer är fria att använda som stöd för genomförandet av satsningen i landsting och regioner.

 

 

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp

På önskemål från patientorganisationer har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en enkel patientinformation om standardiserade vårdförlopp.

Informationsbladet är tänkt att ges till patienter vars läkare beslutat att det finns en välgrundad misstanke om cancer och att patienten ska utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp.

Till patientinformationsbladet

Faktaägare: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 18 april 2018

Regionalt