SVF prostatacancer

Remiss för det standardiserade vårdförloppet för prostatacancer. Svara på remissen senast den 14 juni 2023. 

Remissversion SVF prostatacancer (pdf, nytt fönster)

Dokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss