Stöddokument om biverkningar vid behandling med checkpointhämmare

Remiss för stöddokument för bedömning och hantering av biverkningar vid behandling med checkpointhämmare. Svara på remissen senast den 14 juni 2023. 

Remissversion stöddokument för bedömning och hantering av biverkningar vid behandling med checkpointhämmare (pdf, nytt fönster)

Dokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss