Vårdprogram för prostatacancer

Remiss för det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Svara på remissen senast den 14 juni 2023. 

Remissversion vårdprogram prostatacancer (pdf, nytt fönster)

Dokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss