Vårdprogram för MDS och MDS/MPN

Remiss för det nationella vårdprogrammet för myelodysplastiska neoplasier (MDS) och MDS/myeloproliferativa neoplasier (MPN). Svara på remissen senast den 14 april 2023. 

Remissversion vårdprogram MDS och MDS/MPN (pdf, nytt fönster)

Dokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss