Vårdprogram för mantelcellslymfom

Remiss för det nationella vårdprogrammet för mantelcellslymfom. Svara på remissen senast den 14 juni 2023. 

Remissversion vårdprogram mantelcellslymfom (pdf, nytt fönster)

Dokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss