Vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Remiss för det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Svara på remissen senast den 14 juni 2023. 

Remissversion vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (pdf, nytt fönster)

Dokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss