Vårdprogram för indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi

Remiss för det nationella vårdprogrammet för indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi. Svara på remissen senast den 14 april 2023.

Remissversion vårdprogram indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi (pdf, nytt fönster)

Stöddokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss