Vårdprogram för huvud- och halscancer

Remiss för det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer. Svara på remissen senast den 14 juni 2023. 

Remissversion vårdprogram huvud- och halscancer (pdf, nytt fönster)

Dokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss