Vårdprogram för hudlymfom

Remiss för det nationella vårdprogrammet för hudlymfom. Svara på remissen senast den 14 juni 2023. 

Remissversion vårdprogram hudlymfom (pdf, nytt fönster)

Dokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss