Vårdprogram för cancerrehabilitering

Remiss för det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Svara på remissen senast den 14 april 2023.

Remissversion vårdprogram cancerrehabilitering (pdf, nytt fönster)

Stöddokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss