Vårdprogram för bäckencancerrehabilitering

Remiss för det nationella vårdprogrammet för bäckencancerrehabilitering. Svara på remissen senast den 14 april 2023. 

Remissversion vårdprogram bäckencancerrehabilitering (pdf, nytt fönster)

Stöddokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss