Vårdprogram för akut lymfatisk leukemi (ALL)

Remiss för det nationella vårdprogrammet för akut lymfatisk leukemi (ALL). Svara på remissen senast den 14 juni 2023. 

Remissversion vårdprogram akut lymfatisk leukemi (ALL) (pdf, nytt fönster)

Dokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss