Frågor och svar


Här har vi samlat riktlinjer och frågor och svar som vägleder mottagningar i ett säkert handhavande med cancerläkemedel.

Frågor och svar

Frågorna som publiceras är sådana som kommit till gruppen via olika forum och är av ”allmän karaktär”. Vi välkomnar flera frågor inom området och gärna återkoppling och förtydligande av svaren där det behövs.

Regimerna utgår ifrån vad som rekommenderas i vårdprogrammet. Varje vårdprogram har en utsedd läkare som granskar och fastställer regimerna i regimbiblioteket. Om det gäller nya behandlingar ska de vara godkända av NT-rådet för att få publiceras. I regimbiblioteket prioriterar vi regimer som är nya eller komplicerade och som används i hela landet, dvs de behandlingar där behovet av tydlig information är störst. Prioriteringen görs i dialog med utsedd granskare från vårdprogrammet.

Vi utgår från regler upprättade i ett styrdokument se länk till höger. Huvudregeln är att regimen döps efter ingående läkemedel i bokstavsordning, undantaget monoklonala antikroppar (läkemedel som slutar på mab) som kommer först.

Finns ett alternativt regimnamn kan det anges inom parentes. Om det alternativa regimnamnet är vedertaget anges det som huvudnamn och läkemedel i bokstavsordning anges i parentes. Både ordinarie regimnamn och namnet i parentes är sökbart i sökfunktionen på kunskapsbanken.