Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer

Som överlevare efter barncancer är det inte ovanligt att man drabbas av komplikationer som kan vara kopplade både till cancersjukdomen i sig eller den behandling man genomgått. Webbutbildningen vänder sig främst till professioner som kommer i kontakt med individer som har behandlats för cancer i barndomen.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: Nationell arbetsgrupp barncancer, RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till de målgrupper som kommer i kontakt med individer som har behandlats för cancer i barndomen: Vuxenvård, Barnsjukvård, Försäkringskassan och Skolan.

Innehåll

Utbildningen syftar till att öka kunskap hos alla inblandade parter om långtidsuppföljning efter barncancer och öka förståelse, förbättra kommunikation, samt bidra till ökad tydlighet kring vem som gör vad.

Utbildningen är uppbyggd efter de olika målgrupperna:

 • Vuxenvård: vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor i primärvården eller som arbetar på uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, samt till läkare inom andra vuxenspecialiteter
 • Barnsjukvård: vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor inom barnonkologi, både de som arbetar på eller utanför nyckelmottagningar, länssjukhus eller andra barnspecialiteter.
 • Försäkringskassan: vänder sig främst till försäkringsmedicinska rådgivare, handläggare eller annan personal som kommer i kontakt med individer som haft barncancer
 • Skola: vänder sig främst till pedagoger som möter eller kommer att möta barn som behandlats för cancer, elevhälsoteamet och sjukhuslärare.

Varje modul tar ca 20 – 30 min att genomföra och kan göras i egen takt och uppdelat över flera tillfällen. Välj den modul som är anpassad efter din målgrupp.

Använd gärna webbutbildningen som en resurs och kunskapsbank att komma tillbaka till.  

När hela utbildningen är genomförd finns möjlighet att skriva ut ett intyg. 

Det finns möjlighet att få tillgång till utbildningen i SCORM-format för att lägga upp den på egna lärplattformar om man exempelvis önskar följa upp utbildningen. Kontakta oss på rccsyd@skane.se för mer information.

Ansvariga utgivare

Webbutbildningen har tagits fram av barnonkologer och experter inom området i skolväsendet från olika delar av landet, i samarbete med RCC i samverkan.

Medverkande i framtagning av modulerna Vuxenvård, Barnsjukvård och Försäkringskassan

 • Cecilia Petersen, barnonkolog, ordförande Vårdprogramgrupp Långtidsuppföljning efter barncancer, RCC Stockholm Gotland
 • Marianne Jarfelt, barnonkolog, RCC Väst
 • Margaretha Stenmarker, barnonkolog, RCC Sydöst
 • Agneta Holtz, barnläkare, RCC Mellansverige
 • Per-Erik Sandström, barnonkolog, RCC Norr
 • Helena Elieson, projektledare, RCC Väst

Medverkande i framtagning av modulen Skola

 • Malin Lönnerblad, specialpedagog, Uppsala Universitet
 • Cristina Eklund, specialpedagog, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
 • Karin Fritzon, konsultsjuksköterska, Drottnings Silvias barnsjukhus, Göteborg
 • Ulrika Persson, konsultsjuksköterska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
 • Johanna Mårtensson, konsultsjuksköterska, Barncancercentrum, Lund
 • Lina Lundquist, konsultsjuksköterska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
 • Åsa Persson Dobruna, fysioterapeut, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
 • Ingrid Tonning-Olsson, neuropsykolog, Skånes Universitetssjukhus
 • Cathrine Aaro Jonsson, neuropsykolog, Region Jämtland Härjedalen

Referenser

Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer, Kunskapsbanken

Fördjupning

Uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer, (UFM), cancercentrum

Webbutbildning "Barn och cancer - skolsköterskans roll", cancercentrum

Webbinarium om ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer