Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vissa delar passar också för andra roller i elevhälsoteamet.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Till webbutbildningen

På plattformen Lärtorget klickar du dig vidare till den ”publika kurskatalogen” och anger sedan i sökrutan namnet på utbildningen, Barn och cancer - skolsköterskans roll. Använd den senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari för att genomföra utbildningen.

Klicka här för att nå webbkursen Barn och cancer - skolsköterskans roll
På plattformen Lärtorget klickar du dig vidare till den ”publika kurskatalogen” och anger sedan i sökrutan namnet på utbildningen, Barn och cancer - skolsköterskans roll. Använd den senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari för att genomföra utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till skolsköterskor men vissa delar kan också passa andra roller i elevhälsoteamet.

Innehåll

Utbildningen har två huvudspår. Det första handlar om barn som kommer i kontakt med cancer, antingen att de drabbas själva eller någon i deras närhet. Det andra spåret tar upp de områden där vi kan jobba med barn för att förebygga att cancer uppstår senare i livet.

  • Tidig upptäck av barncancer
  • Barncancer och skolans roll
  • Barn som närstående till cancerdrabbad
  • HPV-vaccinets betydelse för prevention av cervixcancer
  • Europeiska kodexen mot cancer- delar som påverkar skolbarn
  • Motiverande Samtal (MI) som metod för beteendeförändring hos barnet och dess familj

Varje block är ca 30-60 min och kan göras i egen takt och uppdelat över flera tillfällen.

Utvädering av webbutbildningen

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm genomförde under början av 2024 en utvärdering av webbutbildningen. Den visar att den samskapande processen har varit en styrka och att utbildningen upplevs som välgjord, relevant och pedagogiskt utformad. Utvärdering av projektet Levla Del 1 av 2: skolsköterskans roll.