Webbutbildning allmän palliativ vård

RCC Norrs utbildning i allmän palliativ vård riktar sig till all vårdpersonal och kan genomföras fram till den 30 juni 2021. Det som krävs är tid, internet och en dator.

Ämnesområde: Palliativ vård
Studieform: Webbutbildning

Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Norr och Palliativa samrådsgruppen

Kostnad: Kostnadsfri

Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Till registrering och anmälan

Verksamhetens chef registrerar och anmäler sin avdelning och sig själv till utbildningen.

Målgrupp

Alla vårdanställda inom region, kommun och privat vårdverksamhet, inom norra sjukvårdsregionen.

Innehåll

Utbildningen ger en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede, oavsett diagnos eller var patienten vårdas. Kursen är omkring 4,5 timmar lång och kan genomföras i etapper.

Så här går det till

1. Via den här länken http://rccnorrutb.luvit.se/chef kan verksamhetens chef registrera och anmäla sin avdelning och sig själv.

2. Chefen får en ny länk som hen via e-post distribuerar till sina medarbetare så att de kan registrera sig för att få tillgång till utbildningen.

3. Medarbetarna loggar in till LUVIT LMS och genomför kursen.

4. Chefen kan se vilka medarbetare som har registrerat sig och genomfört kursen på sin sida i LUVIT LMS.