Webbinarium om långtidsuppföljning efter barncancer

RCC Syd bjuder in till ett webbinarium om det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer, som uppdaterats under senaste året. Vårdprogrammet inkluderar alla som fått cancerbehandling som barn och fram till 18 års ålder.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Webbutbildning
Datum: 17 april
Tid: 14:00 - 15:30
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Målet med webbinariet är att öka kunskapen kring långtidsuppföljningens struktur, de medicinska kontroller eller annan särskild uppmärksamhet som rekommenderas i vårdprogrammet.

Alla föreläsare är verksamma på Uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer.

Målgrupp

All personal inom barncancervård, övrig barnsjukvård samt personal som inom vuxensjukvården kommer i kontakt med individer som behandlats för cancer som barn.

Program

  • 14:00 - 14:15 Introduktion och struktur för Långtidsuppföljning
    Cecilia Petersen, överläkare barnonkologi
  • 14:15 – 14:30 Hypofyssvikt, hypotyreos och gonadfunktion                           Cecilia Petersen
  • 14:30 – 14:50 Hjärtsjukdomar och metabolt syndrom                                       Marianne Jarfelt, överläkare barnonkologi
  • 14:50 – 15:10 Sekundära maligniteter                                                                     Lars Hjorth, överläkare barnonkologi
  • 15:10 – 15:30 Frågor och diskussion

Plats: Kursen sker digitalt. Länk skickas ut via e-post cirka en vecka i förväg.

Anmälan: Obligatorisk anmälan nedan. Bekräftelse skickas till angiven e-postadress efter anmälan.

Nationellt vårdprogram Långtidsuppföljning efter barncancer, Kunskapsbanken

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan