Webbinarium om Min vårdplan för dig som arbetar inom barncancervården

RCC Syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan, som kommer att erbjudas för barncancervården från hösten 2022.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Webbutbildning
Datum: 24 maj
Tid: 14:00 - 16:00
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfritt
Öppen för: Nationell

Min vårdplan är en del av den nationella cancerstrategin och tas fram per cancerdiagnos och kommer att erbjudas digitalt via 1177 och i pappersform. I Min vårdplan får patienten information och stöd under sin utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning.

Webbinarierna kommer att hållas digitalt via Teams och är ca 2 timmar långa. Möjlighet finns att ställa frågor via chatten. Anmälan till respektive webbinarie görs via nedanstående formulär. Ett par dagar innan aktuellt tillfälle skickas det ut en länk till den e-postadress som du har anmält.

Utbildningen ges vid två tillfällen, den 24 samt 31 maj kl. 14.00-16.00 

Målgrupp

Alla som arbetar inom barncancervården 

Program

14.00 - 14.15 Min vårdplan är en del av den nationella cancerstrategin - Claire Micaux, nationell samordnare för Min vårdplan.

14.15 – 14.45 Demonstration av digital Min vårdplan - Hanna Åberg, verksamhetsutvecklare och handläggare för Min vårdplan ALL (för barn).

14.45 – 14.50 Paus

14.50 – 15.20 Min vårdplan ALL (för barn), frågor/svar - Karin Skillner Cosic, ordförande i nationella arbetsgruppen för Min vårdplan ALL (för barn).

15.20 – 15.35 Stöd vid implementering - Hanna Åberg, verksamhetsutvecklare och handläggare för Min vårdplan ALL (för barn).

15.35 - 15.50 Min vårdplan ALL (för barn) Närståendeperspektivet - Anna Herslow Lind, närståendeföreträdare.

15.50 – 16.00 Sammanfattning och avslut

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Om du har frågor vänligen kontakta: rccsyd@skane.se