Vad är egentligen cancerrehabilitering? Lansering av det nya vårdprogrammet

Nu lanseras det nya nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, i samband med det erbjuder RCC ett webbinarium.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Distans
Datum: 27 november
Tid: 13:00 - 15:00
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Agenda 27 november

  • Inledning med Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare.
  • Ylva Hellstadius ordf. nationella vårdprogrammet i cancerrehabilitering presenterar det uppdaterade vårdprogrammet i korthet.
  • Presentation av insats på grundläggande nivå, Wenche Melander, kontaktssjuksköterska och doktorand Skånes universitetssjukhus.
  • Paus 5 min.
  • Presentation av insats på särskild nivå: KBT mot cancerångest, Anton Hillblom leg. hälso- och sjukvårdskurator steg 1 utbildning i psykoterapi och Isak Eliasson leg. psykolog, Centrum för cancerrehabilitering Stockholm.
  • Presentation av insats på avancerad nivå: multiprofessionellt omhändertagande vid avancerad rehabiliteringsnivå, onkologiklinikens rehabiliteringsenhet, Västerås.
  • Sammanfattning av moderator.
  • Diskussion.
  • Ordförande avslutar.

Moderator är Maria Rejmyr-Davis, verksamhetschef RCC Syd. 

Målgrupp

Professionen i cancervården, patienter och anhöriga, politiker och beslutsfattare, närstående och patientorganisationer m.fl.

 

Sista anmälningsdagen är 23/11.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.

Anmälan