Svenska palliativregistret

Detta är det andra webbinariet av en serie på tre, där vi gör djupdykningar inom olika områden inom den palliativa vården.

Ämnesområde: Palliativ vård
Studieform: Distans
Datum: 28 april
Tid: 14:30 - 15:30
Arrangör: RCC Mellansverige
Kostnad: Kostnadsfritt
Öppen för: Nationell

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal inom regional, kommunal och privat verksamhet.

OBS! Den här föreläsningen lämpar sig särskilt bra för avdelnings- och verksamhetschefer eller andra som arbetar med utveckling och förbättring, framför allt om verksamheten idag inte använder registret.

Uppkoppling

Webbinarierna kommer inte att spelas in eller vara möjliga att se i efterhand.

Ingen anmälan krävs, klicka endast på länken nedan.

Länk till webbinarium

Medverkande

Maria Andersson, specialistsjuksköterska i onkologi och registerhållare. 

 

Sprid gärna information om webbinariet.

Välkommen!

Nästa webbinarium i serien hålls den 31 maj: Nutrition vid palliativ diagnos