Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen "De nödvändiga samtalen" med kontaktsjuksköterskor i Södra Sjukvårdsregionen som målgrupp.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: På plats
Datum: 18 januari - 19 januari
Ort: Lund
Arrangör: Regionalt cancercentrum syd och Palliativt utvecklingscentrum
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad träning samt individuell återkoppling. Kursen ger samtalsträning i empatiskt bemötande i alla typer av svåra samtal. Samtalsträningen genomförs i strukturerade former med professionella skådespelare som agerar patienter eller närstående, och individuell återkoppling. 

Kursen består av två delmoment:

  • DNS digital kommunikationskurs som förmedlar teoretiska kunskaper och verktyg. Denna digitala del består av ett antal online-föreläsningar och uppgifter som tar upp till en dag att genomföra. Du får som deltagare tillgång till de digitala uppgifterna cirka två veckor innan kursstart, och genomförs när det passar det passar dig. Denna del ska göras innan den praktiska samtalsträningen
  • En heldag praktisk samtalsträning med skådespelare

Kursen finansieras av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagare. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart.

Datum och tid

Datum: 18 januari 2022
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund. Hus 404C, rum: Cerebrum och Projektrummet.
Sista anmälningsdag: 14 december 2021

Datum: 19 januari 2022
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund. Hus 404C, rum: Cerebrum och Projektrummet.
Sista anmälningsdag: 14 december 2021

samtal