Repetitionskurs i Good Clinical Practice (GCP)

Detta är en repetitionskurs där tidigare GCP-utbildning är ett krav. Kursen ägnar mycket tid åt problemlösning, diskussion och reflektion.

Ämnesområde: Forskning
Studieform: På plats
Datum: 13 september
Ort: Hotell Statt, Hässleholm
Arrangör: RCC Syd och Kliniska studier i Sverige Forum söder
Kostnad: Gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Målgrupp

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor som gått introduktionskurs i GCP.

Innehåll

  • Helsingforsdeklarationen och ICH GCP – Good Clinical Practice och övriga regelverk inom klinisk forskning
  • Organisation ansvar och roller i en klinisk prövning
  • Patentinformation och samtycke
  • Studiedokumentation – fokus på protokoll
  • Ansökan till Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden och andra instanser
  • Säkerhetsrapportering
  • Kliniska prövningsläkemedel – hantering och märkning
  • Datainsamling och CRF (case report form)
  • Essentiella dokument, arkivering, avtal
  • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring

Övrigt

Kursen hålls mellan kl 09.00-16.00, max antal kursdelatagre är 25. Anmälan är obligatorisk.

Kursen möter Transcelerate's kriterier för GCP- utbildning för sitepersonal.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan