Repetitionskurs i Good Clinical Practice (GCP)

Detta är en repetitionskurs där tidigare GCP-utbildning är ett krav. Kursen ägnar mycket tid åt problemlösning, diskussion och reflektion.

Ämnesområde: Forskning
Studieform: På plats
Datum: 13 september
Ort: Hotell Statt, Hässleholm
Arrangör: RCC Syd och Kliniska studier i Sverige Forum söder
Kostnad: Gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Sista anmälningsdag

26 augusti

Målgrupp

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor som gått introduktionskurs i GCP.

Innehåll

  • Helsingforsdeklarationen och ICH GCP – Good Clinical Practice och övriga regelverk inom klinisk forskning
  • Organisation ansvar och roller i en klinisk prövning
  • Patentinformation och samtycke
  • Studiedokumentation – fokus på protokoll
  • Ansökan till Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden och andra instanser
  • Säkerhetsrapportering
  • Kliniska prövningsläkemedel – hantering och märkning
  • Datainsamling och CRF (case report form)
  • Essentiella dokument, arkivering, avtal
  • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring

Övrigt

Kursen hålls mellan kl 09.00-16.00, max antal kursdelatagre är 25. Anmälan är obligatorisk.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan