Regiondag Lungcancer

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och Regional Arbetsgrupp (RAG) bjuder in till regiondag om regionens arbete med patienter som har lungcancer i palliativt skede.

Ämnesområde: Palliativ vård
Studieform: På plats
Datum: 3 maj
Tid: 12:00 - 16:00
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Ort: Stockholm
Anmäl dig

senast 25 april

Plats:

Blique by Nobis, Gävlegatan 18, lokal Blomsterkiosken

Målgrupp:

Alla yrkeskategorier och verksamheter som arbetar
med/kommer i kontakt med patienter med misstänkt eller
bekräftad Lungcancer i region Stockholm och region
Gotland som exempelvis:

  • Akutsjukhus
  • ASiH och SPSV (specialiserad palliativ slutenvård)
  • Cancerrehabilitering
  • Lungcancerföreningen
  • Primärvård
 

Program

 
12.00-12.45 Lunch
 
12.45-13.00 Insläpp i föreläsningslokal
 
13.00-13.05 Välkommen, introduktion
Helena Adlitzer 
 
13.05-13.25 Överblick av lungcancer i palliativt skede
Maria Helde Frankling
 
13.25-13.50 Immunterapi behandlad lungcancer            
Marcus Skribek
 
13.50-14.15 Småcellig lungcancer i palliativ fas
Asaf Dan
 
14.15-14.35 Skörhet hos äldre med lungcancer
Carina Dahlén
 
14.35-14.55 Fika
 
14.55-15.15 LUCA-S: Tidig upptäckt av recidiv
Helena Ullgren  
 
15.15-15.35 Att vara kontaktsjuksköterska för patienter med lungcancer
Elin Backman Stålnacke
 
15.35-15.55 Vad kan ASIH göra?
Anna Öjdahl Bodén
 
15.55-16.00 Sammanfattning och avslut
Helena Adlitzer, Maria Helde Frankling

 

Medverkande


Anna Öjdahl Bodén – föreläsare
specialistläkare lung-och palliativ medicin, överläkare Stockholms sjukhem ASIH/SPSV.

Asaf Dan – föreläsare
Läkare ST-Onkologi, Tema cancer Karolinska Universitetssjukhuset.

Carina Dahlén – föreläsare
Specialistsjuksköterska i onkologi och kirurgi, Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, OO3 Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Elin Backman Stålnacke - föreläsare
Specialistsjuksköterska onkologi, kontaktsjuksköterska, Lungonkologiskt Centrum Solna Karolinska Universitetssjukhuset.

Helena Adlitzer – arrangör, moderator
Specialistsjuksköterska, diagnoskoordinator, processledare palliativ cancervård, RCC Stockholm Gotland.

Helena Ullgren – föreläsare
Specialistsjuksköterska onkologi, palliativ vård, medicine doktor, omvårdnadsansvarig, ME Huvud-hals, lunga och hudcancer, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Processledare omvårdnad Huvud-Halscancer, RCC Stockholm Gotland.

Ingrid Månsson – assisterande arrangör
Registeradministratör, RCC Stockholm Gotland.

Maria Franchell – arrangör
Utbildningssamordnare, RCC Stockholm Gotland.

Maria Helde Frankling – arrangör, föreläsare
Specialistläkare onkologi och palliativ vård, Överläkare ME Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer Tema Cancer Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Ordförande RAG Lungcancer

Marcus Skribek – föreläsare
ST-läkare vid Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.
Doktorand vid Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet.

Ulrica Sporre – assisterande arrangör
Samordningssjuksköterska, RCC Stockholm Gotland

 

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Deltar vid lunchen