Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre

I kursen Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre vägleds du i att djupare förstå och driva förbättringsarbete i din arbetsvardag genom personlig utveckling och konkreta verktyg.

Ämnesområde: Ledning och styrning
Studieform: Delvis distans
Datum: 18 september - 5 mars
Arrangör: RCC Stockholm Gotland, Indea AB
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Anmälan stängd 11 april 2024 då kursen är fulltecknad.
Vid frågor kontakta:
nina.markholm-nordgren@regionstockholm.se

 

Målgrupp

Programmet vänder sig dig som vill lära dig mer om att driva förbättringsarbete tillsammans med andra. Det optimala är att ni är ett team från er verksamhet eller blandar från två samverkande team som går utbildningen tillsammans. Det kan vara flera professioner som vill utveckla något tillsammans. Om det inte är möjligt att delta med ett team behöver ni vara minst två personer från samma projekt. Det är en önskan att även involvera patient/närstående i utvecklingsarbetet.

Syfte

Programmet är praktiskt inriktat och syftar till att öka förmågan att förstå och driva framgångsrikt förbättringsarbete. Systematiskt förbättringsarbete är en del av vardagen och vi utmanas ständigt att göra det vi gör idag på ett nytt sätt imorgon. Det finns också en glädje i att arbeta tillsammans för att nå ett önskat läge. Genom programmet får du och teamet nya kunskaper och samtidigt träna på att förbättra.

Mål

Efter att du deltagit i utvecklingsprogrammet har du:

 • ökat din kunskap om förutsättningar för förändring och vad det innebär att leda förändring
 • lärt dig metoder och verktyg för att involvera andra i arbetet
 • ökat din egen trygghet i rollen som förändringsledare och att arbeta i team som driver utveckling och förbättring
 • tränat tillsammans med andra i ett utvecklingsprojekt med coachande stöd i det arbetet
 • förstå förändring utifrån individer, grupper och organisation
 • motivation, motstånd och framgångsfaktorer i förändring
 • praktisk projektledning och ledarskap i förbättringsarbete
 • mina styrkor och fallgropar som förändringsledare
 • praktiskt arbete med förbättringsprojekt i komplexa organisationer

Upplägg

Programmet är uppbyggt med 5 heldagar med fysisk närvaro, samt 2 digitala handledningstillfällen under ett halvår för att ni ska kunna driva ett verkligt förändringsarbete.

 • Tillfälle 1 - onsdag 18 september 2024
 • Handledning digitalt (v 40–41) (1,5 tim)
 • Tillfälle 2 - fredag 25 oktober 2024
 • Tillfälle 3 - torsdag och fredag, 28-29 november (internat)
 • Handledning digitalt (v 3) 2025 (1,5 tim)
 • Tillfälle 4 - fredag 31 januari 2025
 • Tillfälle 5 - onsdag 5 mars 2025 - Avslutning med presentationer av arbeten som genomförts. Här är medarbetare och chefer mycket välkomna att delta för att ta del av arbetena och fira sina kollegor. Inbjudan skickas ut under våren 2025.

Ni ska ta med er ett önskat förändringsarbete/projekt från er verksamhet som ni arbetar med under utbildningen för att ytterligare förstärka lärandet.

Det krävs 4-5 grupper för att kursen ska genomföras.

Anmälan är bindande. Besked om antagning sker löpande. Både avbokningar senare än 16 augusti 2024 och ej fullföljd kurs debiteras med 4 000 kronor.