Nationell utbildning och nätverksträff för sjuksköterskor inom neuroonkologi

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 28 november - 29 november
Ort: Stockholm, Vår Gård Saltsjöbaden
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig

Senast 27 oktober. Begränsat antal platser.

NONIS (NeuroOncologyNursesInSweden) är ett nationellt nätverk för sjuksköterskor som arbetar med vård av patienter med tumörer i centrala nervsystemet.

Välkomna till utbildningsdagar/internat riktade till sjuksköterskor som arbetar med patienter med tumör i centrala nervsystemet och deras närstående.

Målgrupp

Sjuksköterskor som möter patienter med tumör i centrala nervsystemet, och deras närstående.

Innehåll

Vi har bjudit in flera förläsare som forskar inom patientgruppen med inriktning på omvårdnad, rehabilitering och egenvård för patienter och närstående.
Det kommer även finnas tid för reflektion, nätverkande och kunskapsutbyte.

Program kommer längre fram

Viktigt

  • Då antalet platser är begränsat gäller principen först till kvarn 
  • Utbildning, boende och alla måltider är kostnadsfria.
  • Resa bekostas av deltagaren/deltagarens verksamhet
  • Avbokning efter 27 oktober som ej ersätts av annan deltagare kan komma att debiteras.

Vid frågor om utbildningen/internatet kontakta:

Alexandra Dovin, leg. sjuksköterska alexandra.dovin@regionstockholm.se
Alicia Hellgren, leg. sjuksköterska alicia.hellgren@vgregion.se
Cecilia Skoglund, leg. sjuksköterska cecilia.skoglund@vgregion.se
Lena Rosenlund, leg. sjuksköterska lena.rosenlund@regionstockholm.se

 

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan