Multidisciplinärt forum för behandling av rektalcancer

Programmet riktar sig till kirurger, onkologer och radiologer i södra sjukvårdsregionen.
Sista dag för anmälan är 23 mars 2022.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 8 april
Tid: 08:30 - 15:00
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Medicon Village, Sharience, Lund

Program

Detaljerat program publiceras vid senare tillfälle. Under dagen behandlas följande:

  • Staging och restaging
  • Indikationer för neoadjuvant behandling – bakgrund och lathund
  • Förhållningsätt till Stockholm III
  • Förhållningsätt till lymfkörtlar utanför mesorektum
  • Watch and Wait
  • Startrec studien
  • Adjuvant behandling av rektalcancer

Programkommitté: Jakob Eberhard, Mattias Söderholm, Anders Johnsson, Marie-Louise Lydrup

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan