Möte för en optimerad och jämlik cancervård

Den 9 december bjuder RCC Syd in till ett möte för chefer, regionala patientprocessledare (RPPL) och patientrepresentanter. Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Ämnesområde: Ledning och styrning
Studieform: Distans
Datum: 9 februari
Tid: 09:00 - 16:30
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: kostnadsfritt
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Moderator: Ylva Källman

Preliminärt Program:

13.00-13.05 Välkomna och presentation av programmet (Björn Ekmehag, ordförande, RCC Syds styrgrupp)

13.05–13.20 Så kan vi framtidssäkra svensk strålbehandling – nationellt perspektiv (Kjell Bergfeldt, Med Dr, Projektledare)

13.20-13.50 Hur kan vi gemensamt ta vara på kompetens och kapacitet inom strålbehandling i södra sjukvårdsregionen? (Silke Engelholm, verksamhetschef, SUS och Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef, Växjö)

13.50-14.10 Exempel på teknologi som kan främja utvecklingen

AI i mammografi (Kristina Lång, radiolog, docent)

AI vid strålbehandling (Lars E Olsson, professor, medicinsk strålningsfysik)

Panel och frågor till föreläsare (Panel: föreläsare samt representanter från Blekinge/Halland)

Paus

14.50-15.00 Patientperspektiv nära vård (Susanne Dieroff-Hay, ordförande Bröstcancerförbundet)

15.00-15.20 Nära vård, framtidsvision (Lars Almroth och Petra Vogt, chef och sjukvårdsstrateg, Framtidskontoret, Region Skåne)

15.20-15.35 Nära vårds-utveckling inom cancervården (Jessica Wihl och Ami Larsson, medicinska rådgivare, RCC Syd)

15.35-16.00     Efterföljande diskussion i mindre grupper

16.00-16.30     Återkoppling av diskussion och avslutande ord

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.