Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att arbeta i cancervårdens processarbete.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: Delvis distans
Datum: FlexibleStart
Arrangör: Olika högskolor och universitet
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Studera.nu

Via Studera.nu och Antagning.se kan du anmäla dig och få en översikt av när och var i landet utbildningen genomförs. Sökningen behöver innehålla söktermen "Kontaktsjuksköterskan i cancervården".

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.

Innehåll

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform och personcentrerat arbetssätt. Den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper om alla faser under sjukdomen för att möta omvårdnads- och informationsbehov hos patienter med cancer och deras närstående.

Nationell utbildning

Regionala cancercentrum har tillsammans med landets lärosäten, tagit fram den nationella utbildningen för kontaktsjuksköterskor på universitetsnivå. Utbildningen bygger på de patientcentrerade kriterier som ska utmärka ett RCC och har godkänts av RCC i samverkan. Utbildningen ges som fristående kurs vid flera universitet i Sverige och ska vara likvärdig över hela landet.