Kontaktsjuksköterska i cancervården 7,5 hp

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta punkt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens och ger fördjupad kunskap om arbetssätt, psykosocialt stöd, rehabilitering och kommunikationsstrategier som säkerställer patientens delaktighet. Kursen ges i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Delvis distans
Datum: 4 mars
Ort: Stockholm
Arrangör: RCC Stockholm Gotland och Sophiahemmet Högskola
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

Sista dag för anmälan 12 januari

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som har ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom cancervård.

Upplägg

Kursen genomförs på avancerad nivå och ges på en studiehastighet på kvartsfart, vilket innebär att du ska lägga ca 10 timmar i veckan på studierna. Utbildningen består av självstudier, zoom-föreläsningar och fyra fysiska träffar. Det är obligatorisk närvaro vid de fysiska träffarna och studenter som ej är närvarande kommer få ersättningsuppgift att utföra.

Kursstart vecka 10 2024

Självstudier inklusive inlämningsuppgift, vecka 10 och 11,

Första campusträffen på Sophiahemmets Högskola (SHH) vecka 12

Självstudier vecka 13-14 och vecka 15-16

Andra campusträffen (SHH) vecka 17

Självstudier vecka 18-19

Tredje campusträffen (SHH) vecka 20

Självstudier vecka 21-23

Semesteruppehåll vecka 24-34

Självstudier vecka 35-36

Fjärde campusträffen (SHH) vecka 37

Behörighet

Sjuksköterska med anställning som kontaktsjuksköterska inom cancervården i Stockholm och på Gotland.

Antal studieplatser: 17
Om antalet ansökningar överstiger 17 kommer platserna att fördelas jämnt över verksamheterna.

Innehåll

  • Kontaktsjuksköterskans professionella ansvar i patientprocessen och i det interprofessionella teamet
  • Personcentrerad vård och begrepp
  • Kvalitetsregister, vårdprogram, lagar och riktlinjer
  • Förbättringsarbete
  • Kommunikation med patienter och närstående samt lärandeteorier
  • Rehabilitering och psykosocialt stöd
  • Jämlik vård: utifrån HBTQI+ och kulturella aspekter
  • Stöd till närstående

Övrigt

Kursen finansieras av Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland med syfte att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget. Kursen är avgiftsfri för vårdgivare inom cancervården. Vid avhopp mindre än två veckor innan kursstart debiteras en avgift på 5000 SEK exkl. moms/deltagare.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare och kontaktar er då omgående.

Anmälan

När du skickar in ditt svar intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.