Komplementär och integrativ medicin (KIM)

Många patienter med cancer har frågor om komplementära metoder. Med det växer behovet bland professionen att få stöd i att bemöta frågorna på ett professionellt och kunskaps-baserat sätt. Därför erbjuder nu RCC i Samverkan en utbildning om komplementär och integrativ medicin (KIM) inriktad mot cancervården med fokus på säkerhet, evidens och dialog.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Delvis distans
Datum: 18 oktober - 29 november
Ort: Stockholm
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig

Sista dag för anmälan 7 oktober

Målgrupp

Kursen vänder sig primärt till läkare och sjuksköterskor i hela landet som kommer i kontakt med cancerpatienter. Den kan även vara aktuell för exempelvis fysioterapeuter, kuratorer, dietister och chefer.

Syfte

Syftet är att främja en professionell och informerad dialog mellan patienter, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal kring evidensbaserade komplementära och integrativa metoder.

Kursledare

Kursledare är Kathrin Wode (onkolog och spec. i palliativ medicin) och Johanna Hök Nordberg (apotekare), båda disputerade inom ämnet och processledare för Integrativ Cancervård på RCC Stockholm Gotland.

Innehåll

Kursen lyfter växtbaserade läkemedel och kosttillskott, mind-body metoder, patient- och närståendeperspektiv samt medicinska system och patientmötet – med både nationella vinklar och internationella inspel. Utöver introduktion till olika metoder och databaser, fokuserar kursen även på aktuell forskning kring effekt och säkerhet, den rättsliga regleringen samt beaktande av såväl möjligheter som risker.

Utbildningen innehåller förinspelade föreläsningar med ledande nordiska och internationella forskare inom fältet, egen inläsning, quiz och reflektionsuppgifter. En del av föreläsningarna hålls på engelska med engelsk text i manusform som lätt går att översätta i till exempel "Google Översätt."

Upplägg

Kursen bygger på självstudier via webbplattformen Läranära och genomförs på valfri tid under 6 veckor mellan den 18 oktober - 29 november 2024.

Kursstart sker gemensam kick-off via länk (Zoom) 18 oktober klockan11.00 -12.00. Tidsåtgången för kursen är totalt tre-fem dagar och fördelas på självstudier motsvarande två-fyra dagar (beroende på förkunskap om ämnet) och en avslutande heldagsträff den 29 november (8.30-16.00) på RCC i Stockholm.

Kursträffen sker i hybridform: i första hand närvaro på plats – man kan vid behov även närvara via länk.

Utbildningen har 35 utbildningsplatser och är kostnadsfri inklusive kursbok och tillgång till databasen Natural Medicines med vetenskaplig transparant och produktneutral information om de flesta preparat och metoder inom KIM samt säkerhets- och interaktionsprofiler.

Anmälan

Intresseanmälan görs senast 7 oktober 2024. Antagning sker utifrån först-till-kvarn-principen samt beaktande av såväl geografisk som professionell spridning. Anmälan är bindande. Besked om antagning sker löpande. Både avbokningar senare än 7 oktober 2024 och ej fullföljd kurs debiteras med 4 000 kronor.

Sagt om kursen

”Jättespännande och intressant. Har fått de verktyg jag sökte. Känner mig mycket mer insatt och kan diskutera ned patienterna på ett lugnare sätt om KAM och KIM. Känner inte att jag behöver gå i försvarsställning.”

Kontakt

Vid frågor kring innehåll vänligen kontakta
kathrin.wode@regionstockholm.se eller johanna.hok@ki.se.

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Har du en chefsposition?