Introduktionskurs i Good Clinical Practice (GCP)

Detta är en introduktionskurs där tidigare GCP-utbildning inte är ett krav.

Ämnesområde: Forskning
Studieform: Distans
Datum: 16 februari
Tid: 09:00 - 16:00
Arrangör: RCC Syd och Kliniska studier i Sverige Forum söder
Kostnad: Gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Målgrupp

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.

Innehåll

  • Helsingforsdeklarationen och ICH GCP – Good Clinical Practice och övriga regelverk inom klinisk forskning
  • Organisation ansvar och roller i en klinisk prövning
  • Patentinformation och samtycke
  • Studiedokumentation – fokus på protokoll
  • Ansökan till Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden och andra instanser
  • Säkerhetsrapportering
  • Kliniska prövningsläkemedel – hantering och märkning
  • Datainsamling och CRF (case report form)
  • Essentiella dokument, arkivering, avtal
  • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring

Övrigt

Kursen hålls mellan kl 09.00-16.00, max antal kursdelatagre är 25. Anmälan är obligatorisk och länk till kursen skickas till den e-postadress som anges i anmälan.

Kursen möter Transcelerate's kriterier för GCP- utbildning för sitepersonal.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan