Immunrelaterade biverkningar vid cancerbehandling

En tvärvetenskaplig kurs om diagnostik och behandling av immunrelaterade biverkningar.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 27 april
Ort: Lund
Arrangör: RCC Syd, Läkemedelsrådet Region Skåne SUS - VO Hematologi-onkologi och strålningsfysik
Kostnad: Kostnadsfritt
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Anmäl dig

Sista anmälningsdag 2022-04-13

Välkommen till en dag med föreläsningar och patientfall angående utredning, diagnos och behandling av immunrelaterade biverkningar.

Syfte

Immunologiska läkemedel får indikation inom allt fler cancerområden. Biverkningsprofilen skiljer sig från tidigare behandlingsformer och patienterna kan vi möta inom olika vårdformer och discipliner.

Syftet med denna dag är att bygga på kunskaperna hos berörd personal för att ge patienterna en säkrare vård.

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor inom södra sjukvårdsregionen som har kontakt med patienter som behandlas med immunterapi.

Program

Programmet är preliminiärt

9.00 Introduktion

9.05-9.30 Immunterapi och immunrelaterade biverkningar: mekanismer, klassifikation, behandling strategier

9.30-10.00 Hudbiverkningar 

10.00-10.25 Gastrologiska biverkningar (enterit, kolit, exokrin pankreas insufficiens, hepatit)

10.25-10.35 Paus

10.35-11.00 Gastrologiska biverkningar forts.

11.00-11.30 Lungrelaterade biverkningar

11.30-12.00 Endokrina biverkningar

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.15 Kardiologiska biverkningar

13.15-13.45 Reumatologiska biverkningar

13.45-14.15 Neurologiska biverkningar

14.00-14.30 Paus med kaffe

14.30-15.00 Njurrelaterade biverkningar

15.00-15.30 Sällsynta fall och sällsynta grupper

15.30-16.30 Diskussion/anmälda fall/frågor

 

Plats

Aulan i Blocket på SUS i Lund, ingång via Entrégatan 7

Kontaktperson

Eva-Christin Kjellman

 

Anmälan