Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

En serie med nio studioproducerade föreläsningar om olika behandlingar och råd som hjälper patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer. Bland föreläsarna finns urolog, gynekolog, anestesiolog, uroterapeuter och fysioterapeuter.

Föreläsningarna vänder sig till vårdpersonal som träffar patienter som genomgått behandling för cancer i lilla bäckenet. De spelades in i samband med ett heldagsseminarium den 14 oktober 2022. Materialet har sedan textats och samlats på en utbildningssida som är anpassad för dator, läsplatta och mobil.

Målgrupp

Vårdpersonal som träffar patienter som har behandlats för cancer i lilla bäckenet.

Innehåll

Föreläsningar

Genomgång av vanliga urinvägsbesvär som kan komma efter cancern och hur de kan behandlas, Lotta Renström Koskela, urolog, Karolinska Universitetssjukhuset

Bäckenbottenträning före och efter cancerbehandling, Helena Hallencreutz Grape, uroterapeut, specialistfysioterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset

Praktiska råd, blåsträning, tömningsregim och hjälpmedel, Johanna Sjögren, uroterapeut, specialistfysioterapeut, Skånes Universitetssjukhus

Vad är PTNS och när hjälper det?, Helena Hallencreutz Grape, uroterapeut, specialistfysioterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset

Instillationsbehandling vid strålystit – evidens och praktiska erfarenheter,  Lars Hjertzell, uroterapeut, bitr. universitetssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset

HBO för sena strålskador i bäckenregionen, Anders Kjellström, medicinskt ledningsansvarig Hyperbar medicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

Gynekologisk påverkan av rektalcancer, Maria Andrada Hamer, gynekolog Skånes Universitetssjukhus

”Headache in the pelvis”, Johanna Sjögren, uroterapeut, specialistfysioterapeut, Skånes Universitetssjukhus

Vad gör man när inget hjälper, Lotta Renström Koskela, urolog, Karolinska Universitetssjukhuset.

Kontakt

Lillemor Nygren, uroonkolog, projektledare bäckencancerrehab, RCC Stockholm Gotland
lillemor.nygren@capiostgoran.se