Grundläggande cancervård

Nu kan du som arbetar inom Region Stockholm och kommuner i Stockholms län anmäla dig till
kursen grundläggande cancervård. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är 11 april 2023.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 11 april - 25 april
Arrangör: Akademiskt primärvårdscentrum, RCC Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Region Stockholm
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

Senast 6 april 2023

En 3-dagarsutbildning i grundläggande cancervård. Utbildningen äger rum online, i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare, paramedicinare och undersköterskor inom akutsjukvård, geriatrik, primärvård, basal och avancerad hemsjukvård och specialiserad palliativ vård och vård- och omsorgsboenden.

Kursinnehåll

Kursen kommer att omfatta hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Lärandemål

Kursen omfattar hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

  • Beskriva cancerepidemiologi d.v.s. utbredning, orsaker och förlopp
  • Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar (både akuta och sena) och hur de kan behandlas och lindras
  • Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med t.ex. cancerrehabilitering, primärvård, hemsjukvård, ASIH, kommunal vård- och omsorg och den specialiserade palliativa vården.
  • Bedöma patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning

Datum
11, 18, 25 april 2023, kl. 8.00–16.30

Plats
Kursen sker via Microsoft Teams. Mer information om deltagandet i Teams får du i god tid innan kursstart.

Kostnad
Kursen är kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats
1500 kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.

OBS: För kursintyg krävs att du är inloggad på samtliga livesända för- och eftermiddagspass samt att du är aktiv genom att ställa frågor och diskutera med föreläsarna.

Vid frågor om kursen skicka e-post till pkc.slso@regionstockholm.se