Grundkurs hjärntumör

Välkommen till en eftermiddag där vi går igenom grundläggande kunskap om vård och rehabilitering vid malign hjärntumör.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 26 november
Tid: 13:00
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Ort: Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset , Solna
Anmäl dig

Denna kurs ges även på distans fredag 26 november

Hur är det att leva med hjärntumör? Vilka behov har patienter med malign hjärntumör och deras närstående? Hur ser vårdkedjan ut och hur kan vi förbättra vårt samarbete vid gemensamt vårdansvar?

Välkommen till en eftermiddag, som är en del av projektet Integrerad vård, där vi går igenom grundläggande kunskap om vård och rehabilitering vid malign hjärntumör.

Tid för kursen 13.00 - 16.00.

Kursen har tagits fram av Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med RCC Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum, Palliativt kunskapscentrum och Svenska Hjärntumörföreningen.

Målgrupp

Personal inom vård, omsorg och rehabilitering, som möter patienter med hjärntumör och deras närstående.

Syfte

Att upprätthålla kompetens hos vårdgivare för en god och sammanhållen vård för patienter med hjärntumör

Lärandemål

  • Ökad kunskap om diagnosen hjärntumör
  • Ökad kunskap om hjärntumörpatientens behov
  • Ökad kunskap om vårdkedjan hjärntumör för att främja samarbete

Innehåll

Hur är det att leva med hjärntumör? Patienter och närstående
Utredning, diagnos. prognos och behandling Sofia Hylin, neuroonkolog
Symtom och rehabilitering Ingrid Berggren, arbetsterapeut
Omvårdnad och psykosocialt stöd Annacarin Pal, kontaktsjuksköterska
Vårdkedjan malign hjärntumör i Stockholm Alexandra Dovin, regional processledare.

Sista anmälningsdag är 12 november.

Läs mer om projektet Integrerad vård här.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.