Grunden i cancerrehabilitering för fysioterapeuter inom primärvården

Detta webbinariet riktar sig till fysioterapeuter i primärvården och ger grunden i cancerrehabilitering och vilka insatser som lämpar sig vid olika typer av besvär.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Distans
Datum: 15 november - 30 november
Tid: 12:00
Arrangör: Regionalt cancercentrum syd
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Allt mer av patientens vård och rehabilitering sker i primärvård. Du kanske redan har börjat träffa patienter med behov av cancerrehabilitering och känner att du vill veta mer om vad du som fysioterapeut kan göra för dessa patienter.

Målgrupp

Fysioterapeuter i primärvård i Södra sjukvårdsregionen

Innehåll

  • Välkommen till Regionalt cancercentrum syd
  • Fysioterapi och cancerrehabilitering i primärvården (förinspelad), Anna Johnsson, leg. fysioterapeut, FoUU-ledare, med. dr
  • Frågor och diskussion, Anna Johnsson och Louise Gamming, leg. fysioterapeut

Tid och datum

12.00-13.00

Samma webbinarium ges vid två tillfällen 15 november och 30 november

Studieform

Webbinarium via Microsoft Teams