Gastrointestinala problem efter behandling av bäckencancer

Multidisciplinär kurs kring patofysiologin bakom ändrad funktion samt utredning och behandling.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Distans
Datum: 15 oktober
Arrangör: Svensk Gastroenterologisk Förening, Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi och RCC i samverkan
Kostnad: Gratis
Öppen för: Nationell

Datum: 15 oktober 2021
Plats: Online
Sista anmälningsdag: 7 oktober 2021 
OBS: Föreläsningarna hålls på engelska. 

Program 15 oktober (Word)

Syfte 

Kursen anordnas i syfte att utveckla samarbete mellan onkologer, kolorektalkirurger och gastroenterologer samt förbättra omhändertagandet av patientgruppen. Kursen riktas främst till gastroenterologer samt gastroonkologer, och kolorektalkirurger. Nationell och internationell expertis inom området kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Svensk Gastroenterologisk Förening, Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi och RCC i samverkan.

Bakgrund

Allt fler patienter med bäckencancer överlever avancerad onkologisk och kirurgisk behandling. Hos många av dessa patienter uppstår olika resttillstånd som försämrar livskvaliteten. Gastrointestinala symptom efter radiokemobehandling och kirurgi drabbar en majoritet av patienterna. Flera bakomliggande mekanismer som också samverkar har klarlagts. Gastroenterologisk specialkunskap är ofta nödvändig för att korrekt diagnostisera och behandla dessa tillstånd och ett tätare samarbete mellan onkologer, kolorektalkirurger och gastroenterologer behöver skapas.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan