Digital utbildningsdag för dyplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor

Utbildningsdagen riktar sig till dysplasibarnmorskor och -sjuksköterskor med goda förkunskaper om HPV och cervixdysplasi.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Distans
Datum: 26 april
Tid: 08:00 - 12:00
Arrangör: RCC Syd och RCC Väst
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Utbildningsdagen är öppen för alla regioner och hålls fredagen den 26 april kl. 8.00-12.00 via Teams.

Tema: patologi

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri

Mer information och utförligt program kommer inom kort men du kan redan nu anmäla dig.

Tipsa gärna intresserade kollegor!

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Sista dagen för anmälan är den 25 april.