De nödvändiga samtalen – läkare

Hur ska jag prata om prognos och framtid?
Hur möter jag patientens reaktioner på negativa besked?
Hur bemöter jag patient och närståendes oro och frågor?
Hur balanserar jag ärlighet och hopp?

Ämnesområde: Palliativ vård
Studieform: På plats
Datum: 4 maj - 5 maj
Arrangör: Palliativt Utvecklingscentrum i Lund och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
Kostnad: Arbetar man inom cancervården finansieras kursen av RCC Stockholm Gotland. Övriga 7000 kronor
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

Senast 30 april 2023

De nödvändiga samtalen bygger på väl dokumenterade metoder och praktisk
samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. Under kursen ges stort utrymme för deltagarna att påverka vilka samtalstyper och situationer de tränar på.

Målgrupp

Läkare som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster, och som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm

Syfte

Att deltagarna skall:

  • bli tryggare i rollen som ledare av svåra samtal
  • ha lärt sig konkreta verktyg för samtal med patienter och närstående om svåra besked, allvarlig information, försämring av sjukdomen, eller när döden närmar sig.
  • ha fått förutsättningar för fortsatt personligt lärande i sin professionella vardag.

Kursledare och skådespelare

Anders Danielsson är kursansvarig och leder utvecklingen av DNS och andra kommunikationskurser inom Palliativt utvecklingscentrum i Lund. Anders är gestaltpsykoterapeut och konsult med inriktning på utbildning och träning i ledarskap och kommunikation i arbetslivet, och arbetar även med handledning individuellt och i grupp.

Anna Wrangsjö är specialist i onkologi och har en grundutbildning i psykoterapi och en specialistutbildning i ACT. Anna har jobbat på bröstmottagningen på onkologen och har även cancerpatienter i patienter och samtalsgrupper med palliativa patienter. Hon jobbar nu främst med cancerrehabilitering av både kurativa och palliativa patienter.

Kurslitteratur

“Mastering communication with seriously ill patients. Balancing Honesty with Empathy and Hope” av Anthony Back m fl.

Plats

Plats meddelas senare.

Boende

Boende ordnar deltagarna själva.

Sagt om kursen

”Det är oerhört värdefull träning som borde vara obligatorisk inom läkarkåren för att förbättra mötet med patienten och även minska stress och underlätta arbetsmiljön för läkarna.”

”En fantastisk kurs, har redan hunnit applicera det på jobbet med överraskande gott resultat. Vill framföra riktigt stort tack, nog den viktigaste kursen jag gått!”