Cytostatikakörkort

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administrationen ska vara säker för patienterna och hanteringen ska inte utsätta medarbetare för arbetsmiljörisker.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 11 november - 13 december
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig till kursstart 11 november

Utbildningstillfället vänder sig till både sjuksköterskor och undersköterskor

Målgrupp

Sjuksköterskor och undersköterskor i Stockholms sjukvårdsregion som hanterar cytostatika.

Innehåll

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bedriver en webbaserad utbildning i säker hantering av cytostatika i samarbete med Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Sankt Görans sjukhus. Detta som ett led i att utveckla gemensamma rutiner i Region Stockholm Gotland. Utbildningen har tagits fram av Region Skåne och har använts där sedan 2004.

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare goda kunskaper i säker hantering av cytostatika.

Utbildningen bygger på att de onkologiska enheterna på sjukhusen i Region Stockholm bidrar med lokala kursledare. De håller i föreläsningar, läser och bedömer de inskickade arbetsuppgifterna löpande under utbildningen.
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen är det en fördel om du har arbetat med cytostatikahantering i minst sex månader. Detta är dock inget krav.

Upplägg

  • Utbildningen sker via webben och du kan genomföra den när och var du själv önskar.
  • Kurstiden är fyra-fem veckor och avslutas med en gemensam kurssammankomst som pågår under en dag.
  • Kurssammankomsten är obligatorisk och innehåller praktiska övningar och gruppdiskussioner. Det är det enda tillfället ni deltagare träffas.
  • Via internet får du tillgång till filmade föreläsningar och kurstexter med tillhörande arbetsuppgifter.
  • Tidsåtgången för kursen är mellan 25 och 35 timmar.
  • Kursledarna följer dig som deltagare och läser och bedömer dina inskickade arbetsuppgifter löpande under kurstiden.

Dokumentsamling

Dokument som du som går kursen Cytostatikakörkortet har nytta av. Samtliga dokument är i PDF och öppnas i nytt fönster.

Kursledare

Marie Sodell, Maria Wahlström Norlin, Per Lindblom, Annelie Stridsberg och Veronica Bernell samt lokala kursledare på respektive vårdenhet.

Anmälan

Närmaste chef anmäler medarbetare till utbildningen.

Utbildningsplatserna kommer att fördelas så att alla sjukhus har möjlighet att anmäla ett par medarbetare per utbildningstillfälle.

Utbildningen bekostas och administreras av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Anmälan är bindande. Avbokningar senare än två veckor innan kursstart debiteras med 4 000 kronor. Då det är stor efterfrågan på plasterna är det viktigt att den som är anmäld fullföljer kursen. Ej fullföljd kurs debiteras också med 4 000 kronor.

Viktigt!

Då kurstillfället erbjuder 20 platser förbehåller sig kursledaren vid stort intresse rätten att fördela platser jämnt mellan olika arbetsplatser.

 
När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

 

Anmälan - Cytostatikakörkort