Basal gastroskopi och koloskopi

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: På plats
Datum: 17 november
Ort: Göteborg
Arrangör: Sahlgrenska Universitetssjukhuset och RCC väst
Kostnad: Kostnadsfri för anställda i Västra Götalandsregionen
Öppen för: Nationell i mån av plats, Västra sjukvårdsregionen
Anmäl dig via e-post

Namn, e-post till sökande, arbetsgivare, handledare ska framgå. Ange gärna grad av skopivana om praktisk träning redan påbörjats. Sista ansökningsdag: 17 september 2021.

Målgrupp

  • Legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet av arbete inom endoskopiverksamhet.
  • Legitimerad läkare med ST-tjänst i Medicinsk gastroenterologi.

För att vara aktuell för kursen krävs dessutom att kursdeltagarens huvudman godkänt ansökan samt att en individuell endoskopihandledare med utbildningsvana är utsedd på hemkliniken.

För sökande med anställning inom Västra Götalandsregionen är utbildningen kostnadsfri. Man har möjlighet att söka kursen även som anställd utanför regionen. Då tillkommer en kursavgift.

Innehåll

Kursen sträcker sig över tre terminer och bedrivs i form av en distansutbildning inkluderande fyra fysiska kurstillfällen (internat) om vardera tre dagar. Därtill kommer fördjupningsuppgifter, praktiska moment och endoskopi under handledning på hemsjukhuset.

Huvudsaklig kursort för internaten är Göteborg. Kursinnehåll och kursplan är i linje med Svensk gastroenterologisk förenings riktlinjer för att uppnå basal endoskopikompetens. Kursledningen består av medicinska gastroenterologer med mångårig vana av teoretisk och praktisk undervisning i endoskopi.

Kurs i basal gastroskopi och koloskopi pdf, nytt fönster)