Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer?

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Distans
Datum: 14 oktober
Tid: 08:15 - 15:00
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig

Senast 30 september

Den nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland ett nationellt heldagswebbinarium om behandlingsmöjligheter som finns för patienter som behandlats för cancer i bäckenområdet (gynekologisk-, urologisk- och tarmcancer) med besvär från urinvägar eller bäckenbotten.
Mötet avser att ta vid efter de uppskattade mötena kring ”Att leva efter bäckencancer” som tidigare anordnats i Malmö och Stockholm i detta viktiga ämne.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla oavsett specialitet och profession som behandlar patienter med cancer i lilla bäckenet

Innehåll

  • Genomgång av vanliga urinvägsbesvär som kan komma efter cancern och hur de kan behandlas
  • Instillationsbehandling vid strålcystit, klinisk erfarenhet och evidens
  • PTNS –klinisk erfarenhet och evidens
  • HBO, hyperbar oxygenbehandling, diskussion kring evidens och vilka patienter som kan vara aktuella
  • Gynekologisk påverkan av rektalcancer
  • ”Headache in the pelvis”
  • Praktiska råd
  • Interaktiv dag via live-chat med möjlighet att ställa frågor till föreläsarna
  • En fakultet av nationell expertis kommer att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap

Vid eventuella frågor kontakta lenita.lundin@regionstockholm.se

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälningsformulär:

Cancerrehab 14 oktober