Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Tarmfunktionsproblem är en mycket vanlig effekt av behandling av cancer i lilla bäckenet. Att ha långvariga besvär med exempelvis fragmenterad avföring, trängningar, läckage, gaser och magsmärta har stor negativ påverkan på patientens livskvalitet. Men det finns en mängd behandlingar och egenvårdsråd kring kost, skydd, tarmreglerande preparat, träning och irrigation. Något som är viktigt att patienterna får ta del av.

Den här utbildningen vänder sig främst till dig som är sjuksköterska, men också till annan vårdpersonal som träffar patienter som har behandlats för cancer i lilla bäckenet.

Utbildningen tar cirka en timme att genomföra. Texter och övningar blandas med filmer och utbildningen kan göras på dator, läsplatta eller i mobilen. I utbildningen medverkar specialistsjuksköterskor, kontaktsjuksköterska, dietist, läkare och patient.

 

Målgrupp

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal som träffar patienter som har behandlats för cancer i lilla bäckenet.

Innehåll

Syftet med utbildningen är att ge:

  • Ökad kunskap och medvetenhet om orsaker till tarmfunktionsproblem efter behandling av cancer i lilla bäckenet
  • Tips på hur du kan fånga upp dessa patienter som ofta lider i det tysta
  • Systematisk vägledning till adekvat behandling och egenvård för att nå en optimerad/förbättrad tarmfunktion

Vårdgivare som önskar lägga utbildningen på sina egna lärplattformar kan komma att erbjudas scormfiler. Vänligen kontakta maria.franchell@regionstockholm.se.

Kontakt

Annika Sjövall
Docent, överläkare, kolorektalkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset
Ordförande i Nationella arbetsgruppen för Bäckencancerrehabilitering
annika.sjovall@regionstockholm.se